บริษัท Global Teachers Network ที่ให้บริการจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนต้องการมีทั้งชาว Native และ Non-native ค่ะ  โดยจัดส่งอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ประเทศไทย  ทางเรายินดีบริการส่งอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาไปสอนให้กับโรงเรียนของท่านโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอาจารย์ค่ะ  ทางโรงเรียนของท่านจ่ายเพียงเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆตามนโยบายของทางโรงเรียนเท่านั้น  ทางเราจะบริการจัดทำวีซ่าและใบอนุญาตการทำงานให้กับอาจารย์ต่างชาติเองค่ะ บริษัท Global Teachers Network ของเราพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นักเรียนของท่านเกิดความพอใจ และมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด  ขอบพระคุณมากคะ